Stichting de Noormannen

Stichting de Noormannen is de stichting die in het leven is geroepen ter ondersteuning van het werk van Flip Noorman.

Missie

Hoofddoelstelling van Stichting de Noormannen is om het werk en de programma’s van zanger / songwriter /
kleinkunstenaar Flip Noorman voor het voetlicht te brengen en zowel de projecten die hij doet met zijn vaste
gezelschap ‘Flip en de Noormannen’ als in samenwerking of coproductie met diverse andere gezelschappen te
ondersteunen.
De daaruit volgende missie is: voorstellingen maken volgens een sterk eigen artistiek signatuur voor een ieder
die het wil zien of horen.

Gedragscodes

De stichting onderschrijft de drie culturele gedragscodes: ‘Governance Code Cultuur’, ‘Fair Practice Code’ en ‘Code Diversiteit en Inclusie’ zoals ze staan beschreven op cultuur-ondernemen.nl

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Theo Nijland (voorzitter)

Cro Lampe (penningmeester)

Jeannette Smit (secretaris)

Bestuurslid is een onbetaalde functie

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Verloningsbeleid Stichting de Noormannen

 • Voor werknemers in dienst van Stichting de Noormannen volgt de stichting de CAO
  podiumkunsten
  .
 • Freelancers/ZZP’ers ontvangen loon op basis van een vooraf bepaalde dagprijs. Stichting de
  Noormannen werkt op basis van equal split; alle uitvoerenden ontvangen voor een
  voorstelling dezelfde dagprijs. Deze dagprijs wordt voorafgaand aan het project bepaald en
  vastgelegd in een contract. Verloning geschiedt dus niet op basis van kenmerken als
  bijvoorbeeld ervaring of aandeel. Voor muzikanten wordt minimaal de tarieven gevolgd zoals de
 • Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB) die jaarlijks publiceert.
 • Voor repetities wordt een fixed fee afgesproken op basis van het benodigde repetitiedagen.
 • De lonen voor de voorbereiding van een project (kostuumontwerp, decorontwerp, regie,
  lichtontwerp, compositie etc.) worden gebaseerd op het aantal benodigde uren voor
  uitvoering en van te voren afgestemd. Hiervoor wordt een projectprijs overeengekomen
  tussen de uitvoerder en de opdrachtgever op basis van de door uitvoerder verstrekte
  offertes.